Άγιος βίος

αγιος ραφαηλ

Ο Άγιος Ραφαήλ, ο Άγιος Νικόλαος και η μικρή δωδεκα μόλις χρονών Ειρήνη μαρτύρησαν την ίδια μέρα με βασανιστικό θάνατο. Η εκκλησία μας τους ονόμασε αγίους και νεομάρτυρες