Άγιος βίος

αγιος προκοπιος

Ο Άγιος Προκόπιος από την Ιερουσαλήμ, που μεγάλωσε στα χρόνια του Διοκλητιανού είχε ένα πατέρα που πίστευε στον Χριστό ή δε μητέρα του πίστευε στα είδωλα. Ο πατέρας πεθαίνει και ο Προκόπης μέσω της μητέρας του γίνεται στρατιωτικός με εντολή από τον αυττοκράτορα να κυνηγήσει τους Χριστιανούς. Αλλά άλλο το θέλημα του θεού ήταν.