Άγιος βίος

αγιος παχωμιος

Ο Άγιος Παχώμιος γεννήθηκε το 292 μ.Χ στην Κάτω Θηβαΐδα της Αίγυπτου. Οι γονείς του ήταν ειδωλολάτρες και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Μεγάλου (306 - 337 μ.Χ.). Κατετάγη σε ηλικία 20 ετών στο στρατό και γνωρίσθηκε με Χριστιανούς στρατιώτες και διδάχθηκε από αυτούς τα της Χριστιανικής πίστεως. Όταν δε απολύθηκε από τον στρατό, εγκατέλειψε τον κόσμο και αφού πήγε στην Ανω Θηβαΐδα, βαπτίσθηκε και έγινε μοναχός. Μετά έγινε ασκητής στη έρημο μαζί μετον περίφημο ησυχαστή Παλάμονα.