Άγιος βίος

αγιος κυριακος

Ο όσιος Κυριακός ο αναχωρητής από ιερατική οικογένεια επέλεξε τον ασκητικό βίο και όλοι τον ενθυμούνται για την γαλήνη και την πραότητα που είχε και την μετέδινε και σε όσους είχαν την τύχη να τον επισκεπτούν. Πέθανε σε ηλικία 107 ετών εν ειρήνη.