Άγιος βίος

αγιος Ιωαννης ο βαπτιστης

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και Βαπτιστής τιμάται από την εκκλησία μας όλο το χρόνο. 7 Ιανουαρίου, η Σύναξις Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, η αρχαιότερη εορτή 24 Φεβρουαρίου (1η & 2η εύρεση της Τίμιας Κεφαλής του) 25 Μαϊου, 3η εύρεση της Τίμιας Κεφαλής του 24 Ιουνίου, Γενέθλιον του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου), ορίσθηκε μετά τον καθορισμό των Χριστουγέννων (4ος αιώνας). 29 Αυγούστου, Αποτομή της Τίμιας Κεφαλής του), καθορίστηκε ομοίως τον 4ο αιώνα, και 23 Σεπτεμβρίου , Η σύλληψή του από την μητέρα του Αγία Ελισάβετ.