Άγιος βίος

αγιος ευστρατιος

Ο Άγιος Ευστράτιος ο εκ Κιέβου παραμένει και μετά το μαρτύριό του στην αγαπημένη Λαύρα των σπηλαίων του Κιέβου κάνοντας για τους πιστούς αναρίθμητα θαύματα ακομα και σήμερα. Όταν ο Όσιος έγινε μοναχός, προσπαθούσε να νικήσει τα σαρκικά πάθη και το διάβολο με όπλα την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Έτσι ο γενναίος Ευστράτιος έλιωσε πραγματικά το σώμα του με την αυστηρή νηστεία, αλλά μαζί με αυτό έλιωσε και τα πάθη και διέλυσε τον δαίμονα. Γι' αυτό επονομάσθηκε και Νηστευτής.