Άγιος βίος

αγιος ερμογενης

Ο Άγιος Ερμογένης ήταν επίσκοπος Σάμου και τα ιερά του λείψανα βρέθηκαν στη Κύπρο, κανείς δεν ξέρει πως. Δεν έχουμε λεπτομέρεις για τη ζώη και το βίο του Αγίου.