Άγιος βίος

αγιος αντιπας

Ο άγιος Αντίπας γνώρισε τους Αγίους Αποστόλου και μάλιστα ο ευαγγελιστής Ιωάννης τον αναφέρει στην Αποκάλυψη. Χειροτονήθηκε Επίσκοπος από τους ίδιους τους Αγίους Αποστόλους, επίσκοπος Περγάμου. Όταν πιά είχε γεράσει συνελήφθει από ειδωλολάτρες και οδηγήθηκε στον ηγεμόνα να δικαστεί. Ο ηγεμόνας προσπάθησε να τον μεταπείσει αλλά η απάντηση του γέροντα επισκόπου τον εξόργησε και διέταξε τον θάνατό του. Η εκκλησία γιορτάζει την μνήμη του στις 11 Απριλίου κάθε χρόνο.