Άγιος βίος

αγιος ανδρονικος

Οι άγιοι απόστολοι Ανδρόνικος και Ιουνία ήταν ανάμεσα στους 70 Αποστόλους που συνεργάστηκαν με τον Απόστολο Παύλο. Δεν γνωρίζουμε πολλά για αυτούς.