Άγιος βίος

αγιος αλεξανδρος

Ο Άγιος Αλέξανδρος γεννήθηκε το έτος 240 μ.Χ., άλλοι λένε το 239, στην Μ. Ασία, από ευσεβείς γονείς, οι οποίοι τον ανέθρεψαν χριστιανικά. Τα μεγάλα χαρίσματα που τα απέκτησε στην παιδική και νεανική του ηλικία, φάνηκαν και αναδείχθηκαν αργότερα, κατά την δωδεκάχρονη πατριαρχία του και κατά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, πού έγινε στη Νίκαια της Μ. Ασίας το έτος 325 μ.Χ., κατά την οποίαν καθορίστηκε με σαφήνεια η Πίστη της Εκκλησίας, πού την μόλευαν οι διάφορες αιρέσεις.