Άγιος βίος

αγια φωτεινη

Η Αγία Φωτεινή είναι η νέα που συνάντησε ο Ιησούς έξω από το πηγάδι του Ιακώβ να γεμίζει τη στάμνα της. Η Αγία πίστεψε τόσο πολύ στον Χριστό που δεν δίστασε για την πίστη αυτή να βασανιστεί και να μαρτυρήσει επί αυτοκράτορος Νέρωνος. Και όχι μόνο η Αγία Φωτεινή αλλά και οι γιοί της και οι πέντε αδελφές της.