Άγιος βίος

αγια πουλχερια αγιος μαρκιανος

Ο Μακριανός από την Θράκη και η Πουλχερία κόρη του βασιλέως Αρκαδίου και της Ευδοξίας αδελφής του Θεοδοσίου του μικρού παντρέυτηκαν και έγιναν αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Σε μια δύσκολη πολιτικά εποχή για το Βυζάντιο με πολλές αιρέσεις και κλυδωνισμούς η Πουλχερία και ο ΜΑκριανός αποδείχθηκαν άξιοι και συνετοί βασιλείς. ΜΕτά την Σύνοδο της Χαλκηδόνας που καταδίκασε τις αιρέσεις του Ευτυχούς και του Διόσκουρου οι βασιλείς βασίλεψαν εν ειρήνη. Η Αγία Πουλχερία πέθανε εν ειρήνη το 453 μ.χ και ο Άγιος μακριανός το 457 μ.χ