Άγιος βίος

αγια κασσιανη

Η Αγία Κασσιανή η υμνογράφος της εκκλησίας μας ήταν μια από τις υποψήφιες νύφες για τον βασιλιά Θεόφιλο. Γνωστή η φράση του βασιλιά προς αυτή πριν της δώσει το χρυσό μήλο. -Ως άρα δια γυναικός ερρύη τα φαύλα! και η απάντηση της Κασσιανής. -Αλλά και δια γυναικός πηγάζει τα κρείττονα. Πέθανε στη Κάσο περίπου το 890 μ. χ.