Άγιος βίος

Λαυρίου

Αγία Παρασκευή η Οσιομάρτυς

Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στη Ρώμη επί βασιλείας αυτοκράτορος Αντωνίνου (138 - 160 μ.Χ.). Οι γονείς της και εκείνοι χριστιανοί, φρόντισαν για την χριστιανική αγωγή της, ήταν και το μοναχοπαίδι τους, όπως είχαν υποσχεθεί στο Θεό στην περίπτωση που θα τους χάριζε ένα παιδί. Το παιδί γεννήθηκε ημέρα Παρασκευή και έλαβε αυτό το όνομα.