Άγιος βίος

Λέσβου

Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Ταξιάρχης

Οι Άγγελοι είναι ασώματοι καί άυλοι. Δημιουργήματα και εκείνοι του Θεού. Περικυκλώνουν τον Θρόνο του Θεού με δέος, φόβο και σεβασμό και δεν μπορούν να κοιτάξουν τον Θεό κατά πρόσωπο. Γι' αυτό και καλύπτουν με τις φτερούγες τους το πρόσωπό τους. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είπε στους άλλους αγγέλους, "πρόσχωμεν" μετά τον διαχωρισμό του Εωσφόρου από τα τάγματα των αγγέλων, σας προσέχουμε δηλαδή και έλαβε από τον θεό τον αξίωμα του Αρχαγγέλου. Ο Αρχάγγελος προσέχει το πλήθος των ανθρώπων της γης μας.