Άγιος βίος

Κέρκυρας

Άγιος Σπυρίδων ο Θαυματουργός, επίσκοπος Τριμυθούντος Κύπρου

Ο Άγιος Σπυρίδων γεννήθηκε το 270 μ.Χ. και έζησε στα χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου (306 - 337) και του γιου του Κωνστάντιου (337 - 361). Γενέθλια πατρίδα του ο Άγιος Σπυρίδων είχε την κωμόπολη Άσσια. Γράμματα ο Άγιος δεν έμαθε. Βοσκός ήταν στο επάγγελμα. Στον διωγμό, του Μαξιμίνου (308 - 313) συνελήφθη και ο Άγιος Σπυρίδων. Μετά την έκδοση του διατάγματος των Μεδιολάνων (313), του διατάγματος δηλαδή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και του Λικινίου με το οποίο επιβαλλόταν στην αυτοκρατορία η ανεξιθρησκεία, ο άγιος Σπυρίδων επέστρεψε στην Τριμυθούντα.

Αγία Θεοδώρα η Βασίλισσα

Η Αγία Θεοδώρα, η βασίλισσα, γεννήθηκε στην Έβεσσα της Παφλαγονίας, το 815 μ.Χ. Πάτέρας ήταν ο δρουγγάριος Μαρίνος και η ενάρετη Θεοκτίστη που είχε διακρηθεί για την ευλάβειά της και την προσήλωσή της στην ορθόδοξη πίστη. Η Αγία είχε τρείς αδελφές ακόμα, τη Σοφία, της Μαρία και την Ειρήνη και δύο αδελφούς, τον Βάρδα και τον Πετρωνά. Το έτος 830 παντρεύτηκε τον αυτοκράτορα Θεόφιλο (829 - 842), που ήταν εικονομάχος. Εκείνος εικονομάχος, εκείνη εικονολάτρης δεν ήταν και τόσο εύκολα τα πράγματα στον οίκο τους.