Άγιος βίος

Αθήνας

Αγία Φιλοθέη η Αθηναία

Η Αγία Φιλοθέη γεννήθηκε το έτος 1522 μ.Χ. στην Αθήνα. Οι γονείς της ονομάζονταν Άγγελος και Συρίγα Μπενιζέλου. Η μητέρα της ήταν στείρα και απέκτησε την Αγία θαυματουργικά. Οι γονείς της της έδωσαν κάθε δυνατή, για την εποχή εκείνη, μόρφωση. Η Ρηγούλα (ή Ρεβούλα, δηλαδή Παρασκευούλα), αυτό ήταν το όνομά της προτού γίνει μοναχή, μεγάλωνε και ομοόρφαινε και στη ψυχή και στο σώμα.