Άγιος βίος

αγιος φωκας

Ο Άγιος Φωκάς Ιερομάρτυρας και θαυματουργός ήταν επίσκοπος Σινώπης όταν συνελήφθει καταγγελόμενος από φανατικούς ειδωλολάτρες. Ο έπαρχος Αφρικανός τον καταδίκασε και πέθανε με βασανιστήρια επί Τραιανού. Η εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του στις 22 Σεπτεβρίου κάθε χρόνο.
Ημέρα Εορτασμού: 
22 September
Γένος: 
Άνδρας
Ιδιότητα: 
Άγιος Φωκάς Ιερομάρτυρας ο Θαυματουργός

Ο Άγιος Φωκάς ο θαυματουργός, επίσκοπος Σινώπης, γεννήθηκε στη Σινώπη του Ευξείνου Πόντου. Ο πατέρας του Πάμφυλος ήταν ναυπηγός στο επάγγελμα και τη μητέρα του την έλεγαν Μαρία. Ο Άγιος Φωκάς από μικρό παιδί αγαπούσε τον Θεό και τους ανθρώπους.
Αναδείχθηκε Επίσκοπος Σινώπης και είχε το χάρισμα να θαυματουργεί στο όνομα του Τριαδικού Θεού.Η εντονη δραστηριότητα που ανέπτυξε στην περιοχή του, δεν πέρασε απαρατήρητη σε κάποιους φανατικούς ειδωλολάτρες. Τον κατήγγειλαν στον Έπαρχο Αφρικανός, που διέταξε την σύλληψή του και τον έριξαν σε καυτό λουτρό, όπου και παρέδωσε το πνεύμα του, επί των χρόνων του αυτοκράτορος Τραϊανού.

Ιερά Λείψανα: 

Μέρος της Κάρας του Αγίου βρίσκεται στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους.
Τμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκονται στις Ιερές Μονές Σταυρονικήτα Αγίου Όρους και Παναγίας Σουμελά Βερμίου.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ἐκ βρέφους τοῦ Πνεύματος, ὀφθεῖς δοχεῖον λαμπρόν, θαυμάτων ἐπλούτησας, τὴν παρ' αὐτοῦ δωρεάν, Φωκὰ Ἱερώτατε, ὅθεν ἱερουργήσας, τῷ Σωτηρι ὁσίως, ἔπιες ἐν ἀθλήσει, τὸ ποτήριον τούτου, ὦ πρέσβευε δεόμεθα, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Κοντάκιο: 

Ἦχος πλ. γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὴν πλουσιόδωρον χάριν, ὡς πηγὴν θεόβρυτον, ἐν τῇ ψυχῇ κεκτημένος, ἔσβεσας, πόνων ἱδρῶσι πλάνης τὴν φλόγα, βρύεις δὲ, θαυμάτων ῥεῖθρα τοῖς ἐκβοῶσι· χαίροις κλέος Ἱερέων, καὶ τῶν Μαρτύρων Φωκᾶ μακάριε.

Μεγαλυνάριο: 

Τοῦ Εὐαγγελίου μυσταγωγός, ἱερῶν θαυμάτων, θεοδόξαστος αὐτουργός, Ἐκκλησίας στῦλος, Φωκᾶ Ἱερομάρτυς, ἐδείχθης διασώζων, τοὺς προσιόντας σοι.