Άγιος βίος

αγιος φλωρος

Ο Άγιος Φλώρος και ο Άγιος Λαύρος ήταν δίδυμα αδέλφια και Χριστιανοί. Έκαναν το επάγγελμα του λιθοξόου και είχαν διδαχτεί αυτό από τον Άγιο Πρόκλο και Μάξιμο. Μαζί κατηχήθηκαν και στον Χριστιανισμό. Όταν οι δυό διδάσκαλοί του σκοτώθηκαν με μαρτυρικό θάνατο πήγαν στην Ιλλυρία και συνέχισαν να δουλεύουν. Εκεί εξ αιτίας μιας θαυματουργής θεραπείας που έκαναν στο γιο ιερέα ειδώλων, τους συνέλαβαν και τους σκότωσαν ρίχνοντας τους σε ένα βαθύ πηγάδι.
Ημέρα Εορτασμού: 
18 August
Γένος: 
Άνδρας
Άγιοι Φλώρος και Λαύρος

Οι Άγιοι Φλώρος και Λαύρος ήταν δίδυμα αδέλφια και ήταν Χριστιανοί. Ήταν από το Βυζάντιο και είχαν διδαχθεί την τέχνη του λιθοξόου από τους Αγίους Πρόκλο και Μάξιμο, οι οποίοι πέθαναν με μαρτυρικό θάνατο για το Χριστό.

Μετά το θάνατο των διδασκάλων τους, ο Φλώρος και ο Λαύρος πήγαν στην Ιλλυρία και έμειναν την πόλη Ουλπιανά. Στην πόλη αυτή δούλευαν σαν τεχνίτες, αλλά συγχρόνως προσπαθούσαν και για την εξάπλωση του Ευαγγελίου.

Ο Μερέντιος, ιερέας ειδώλων ζούσε και αυτός εκεί. Ο γιοςτου, Αθανάσιος από το ένα του μάτι τυφλώθηκε και η ιατρική επιστήμη δεν ευρισκε γιατρειά. Πήγε στους δύο τεχνίτες αδελφούς, οι οποίοι θεράπευσαν θαυματουργικά το μάτι του γιου του ειδωλολάτρη και πίστεψαν και οι δύο στο Χριστό. Αυτό το έμαθε ο έπαρχος Λύκων, συνέλαβε τους δύο αδελφούς και τους έριξε μέσα σε ένα πηγάδι, όπου και παρέδωσαν το πνεύμα τους. Τα λείψανα αυτών μάζεψαν πιστοί Χριστιανοί και τα μετέφεραν στη Βασιλεύουσα.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Εὐσεβείας τοὶς τρόποις ἐγγυμναζόμενοι, τοῦ μαρτυρίου τὴν τρῖβον διαπεράτε καλῶς, ὡς αὐτάδελφοι κλεινοὶ Χριστὸν δοξάσαντες, ὅθεν γεραίρομεν ὑμᾶς, ὡς γενναίους Ἀθλητᾶς, Φλῶρε καὶ Λαῦρε βοῶντες. Ἀπὸ παντοίας ἀνάγκης, ρύσασθε πάντας ἠμᾶς Ἅγιοι.