Άγιος βίος

αγιος μερκουριος

Ο Άγιος Μερκούριος ένα γενναίος άντρας από Σκυθία και υπερετών στον ρωμαικό στρατό επί αυτοκράτορος Δεκίου σκότωσε σε μια μάχη τον στρατηγό των αντιπάλων και τιμήθηκε με το αξίωμα του αρχιστρατήγου. Όταν όμως ζητήθηκε να θυσιάσει στους θέους του τότε γνωστού κόσμου, δηλαδή στα είδωλα, αρνήθηκε. Οι Ρωμαίοι ήταν πολύ σκληροί με τους χριστιανούς και δεν υπολόγιζαν ανδρεία και αξιώματα. Τον υπέβαλλαν σε βασανιστήρια και τελικά τον αποκεφάλισαν στη Καισάρεια.
Ημέρα Εορτασμού: 
25 November
Γένος: 
Άνδρας
Ιδιότητα: 
Άγιος Μερκούριος ο Μεγαλομάρτυρας

Ο Άγιος Μερκούριος ο Μεγαλομάρτυρας ήταν γενναίος στρατιωτικός, και υπηρέτησε τον ρωμαικό στρατό επί αυτοκράτορος Δεκίου ο οποίος ήταν μεγάλος διώκτης των Χριστιανών.
Σε κάποια μάχη σκότωσε τον στρατηγό των αντιπάλων και τιμήθηκε με το αξίωμα του αρχιστρατήγου.Μετά την μάχη γινόταν ο λεγόμενος θρίαμβος στη Ρώμη και θυσίαζαν στους θεούς τους. Ο Άγιος Μερκούριος αρνήθηκε να πάρει μέρος στις θυσίες λέγοντας ότι ήταν Χριστιανός. Ο αυτοκράτορας προσπάθησε να τον μεταπείσει. Εκείνος επέμενε στις αποφάσεις του και τελικά ο Δέκιος διέταξε τον βασανισμό του. Ο Ρωμαικός στρατός αλλά και ο λαός της Ρώμης ήταν πολύ σκληρός με τους μη υπακούοντες και μάλιστα αν ήταν από ξένη χώρα και είχαν τιμηθεί για την ανδρεία τους. Τον βασάνισαν και τελικά τον αποκεφάλισαν στην Καισαρεία της Καππαδοκίας, μεταξύ των ετών 253 και 259 μ.Χ.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Οὐράνιον Ἄγγελον, χειραγωγὸν ἀσφαλῆ, πρὸς δόξαν ἀρίδηλον, ὡς τοῦ φωτὸς κοινωνός, Μερκούριε ἔσχηκας· ὅθεν τῷ ἀθανάτῳ, Βασιλεῖ πειθαρχήσας, ἤθλησας ὑπὲρ φύσιν, ὡς γενναῖος ὁπλίτης· διὸ τοὺς σοὶ προσιόντας, μάκαρ περίσωζε.

Μεγαλυνάριο: 

Ὤφθης νεανίας πανευπρεπής, οἷα στρατιώτης τοῦ Δεσπότου περιφανής· φύσεως γὰρ ὥρᾳ. τὴν ἄθλησιν ἀνθήσας, Μερκούριε θεόφρον, Χριστῷ δεδόξασαι.