Άγιος βίος

αγιος ιλαριων

Ο Άγιος Ιλαρίων Ο Μέγας, γεννήθηκε από γονείς ειδωλολάτρες στη Θαβαθά, μία κωμόπολη έξω από τη Γάζα. Οι γονείς του τον έστειλαν στην Αλεξάνδρια για να σπουδάσει και εκείνος έγινε χριστιανός και μοναχός κόντα στον Άγιο Αντώνιο και έμεινε εκεί. ΜΕτά τον θάνατο των γονιών του μοίρασε την πατρική περιουσία και ξαναπήγε στην αλεξάνδρεια στην έρημο. Πέθανε ειρηνικά σε ηλικία 80 ετών στην επισκοπή της Πάφου.
Ημέρα Εορτασμού: 
21 October
Γεννήθηκε: 
333 μ. χ
Πέθανε: 
413 μ. χ
Γένος: 
Άνδρας
Ιδιότητα: 
Όσιος Ιλαρίων ο Μέγας

Ο Άγιος Ιλαρίων ο Όσιος και Μέγας γεννήθηκε το 333 μ.Χ., στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η κωμόπολη σπου μεγάλωσε ήταν η Θαβαθά, πέντε μίλια μακριά από τη Γάζα.
Οι γονείς του, πλούσιοι ειδωλολάτρες, στην επιθυμία τους να σπουδάσουν όσο γίνεται καλύτερα το γιο τους, τον στέλνουν στην Αλεξάνδρεια.

Ο Ιλαρίων στην Αλεξάνδρεια γνώριζει τη χριστιανική πίστη, την αγάπησε και βαπτίσθηκε χριστιανός. Σαν πρότυπό του είχε τον Μέγα Αντωνίου όπου έμεινε και αρκετό καιρό κοντά του. Πεθαίνοντας οι γονείς του, γύρισε στην πατρίδα του,μοιράζει στους φτωχούς όλη του την περιουσία και ξαναπάει στην έρημο.Στην έρημο συναντάει ληστές, που τον ρωτάνε
-Εάν σε συναντούσαν κλέφτες, τί θα έκανες
Εκείνος απάντα
-Τί έχει να φοβηθεί ο γυμνός;
-Αλλά αν σε σκότωναν;
-Τόσο το καλύτερο. ο σωματικός θάνατος κλείνει τη νύκτα της παρούσας ζωής και εισάγει στην ανατολή της μέλλουσας.
Οι απαντήσεις του Ιλαρίωνα έκαναν τους ληστές να μετανιώσουν.
Ο Ιλαρίων, έλαβε από το Θεό και το χάρισμα να κάνει θαύματα.

Αφού περιόδευσε σε πολλούς τόπους και χώρες, πέθανε ειρηνικά σε ηλικία ογδόντα χρονών.Ο Όσιος Ιλαρίων ο Μέγας έζησε τα τελευταία πέντε χρόνια της ζωής του στην Επισκοπή της Πάφου.

Εκεί ήταν και το λείψανο του Οσίου, στην Κύπρο. Οι χριστιανοί της Παλαιστίνης όμως, μέσω του μαθητή του Ησύχιου, που ανέσκαψε τον τάφο, πήρε τα ιερά λείψανα και τα μετέφερε στην Παλαιστίνη. Εκεί οι χριστιανοί τα εναπέθεσαν με ξεχωριστές τιμές στη Μονή του Μαϊουμά.

Ιερά Λείψανα: 

Τμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκονται στις Μονές Προυσού Ευρυτανίας και Κύκκου Κύπρου.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ἐγκρατείας τὴ αἴγλη λαμπρυνθεῖς τὴν διάνοιαν, ἤστραψας θαυμάτων ἀκτῖνας Ἰλαρίων Πατὴρ ἠμῶν, καὶ γεγονὸς φωστὴρ περιφανής, καὶ στῦλος εὐσέβειας θεαυγῆς, καταυγάζων τὴ ἐνθέω σου βιοτῆ, τοὺς πίστει προσιόντας σοί. Δόξα τῷ δεδωκότι σοὶ ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σου, πάσιν ἰάματα.

Κοντάκιο: 

Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ὡς φωστῆρα ἄδυτον, τοῦ νοητοῦ σε Ἡλίου, συvελθόvτες σήμεροv, ἀνευφημοῦμεν ἐν ὕμvοις. Ἔλαμψας τοῖς ἐν τῷ σκότει τῆς ἀγνωσίας, ἅπαντας ἀναβιβάζων πρὸς θεῖοv ὕψος, Ἱλαρίων τοὺς βοώντας. Χαίροις ὢ Πάτερ, τῶν Ἀσκητῶv ἡ κρηπίς.