Άγιος βίος

αγια θεοδωρα

Η Αγία Θεοδώρα έζησε σε μιά εποχή με πολλές διαμάχες για τις εικόνες και ανέλαβε πολλά καθήκοντα μετά το θάνατο του συζύγου της Θεόφιλου. Πέθανε εν ειρήνη σε μοναστήρι στο οποίο την έκλεισε ο ίδιος της ο γιός Μιχαήλ, μαζί με τις αδελφές του Άννα, Θέλκα, Αναστασία, Μαρία και Πουλχερία.
Ημέρα Εορτασμού: 
11 February
Προστάτης: 
Κέρκυρας
Γεννήθηκε: 
815 μ.χ
Πέθανε: 
867 μ.χ
Γένος: 
Γυναίκα
Πολιούχος: 
Αγία Θεοδώρα η Βασίλισσα

Η Αγία Θεοδώρα, η βασίλισσα, γεννήθηκε στην Έβεσσα της Παφλαγονίας, το 815 μ.Χ. Πάτέρας ήταν ο δρουγγάριος Μαρίνος και η ενάρετη Θεοκτίστη που είχε διακρηθεί για την ευλάβειά της και την προσήλωσή της στην ορθόδοξη πίστη. Η Αγία είχε τρείς αδελφές ακόμα, τη Σοφία, της Μαρία και την Ειρήνη και δύο αδελφούς, τον Βάρδα και τον Πετρωνά. Το έτος 830 παντρεύτηκε τον αυτοκράτορα Θεόφιλο (829 - 842), που ήταν εικονομάχος. Εκείνος εικονομάχος, εκείνη εικονολάτρης δεν ήταν και τόσο εύκολα τα πράγματα στον οίκο τους. Η Θεοδώρα εξακολουθούσε να τιμά τις ιερές εικόνες και να τις φυλάσσει κρυφά στο δωμάτιο της. εκείνη την χρονική στιγμή η μητέρα της, Θεοκτίστη, εγκαταλείπει τα ανάκτορα και αποσύρθηκε σε γυναικεία μονή, την οποία η ίδια είχε ιδρύσει.

Το 842 μ.Χ. ο Θεόφιλος πέθανε και η Αγία Θεοδώρα γίνεται βασίλισσα μαζί με τον ανήλικο γιό της Μιχαήλ, με συνεπιτρόπους τον αδελφό της Βάρδα, που ήταν μάγιστρος και τον λογοθέτη Θεόκτιστο.
Η πρώτη ενέργειά της ήταν η απομάκρυνση του εικονομάχου Πατριάρχου Ιωάννου και η εκλογή του Αγίου Μεθοδίου. Η Σύνοδος, που έλαβε χώρα στις 11 Μαρτίου του 843, αποφάσισε την αναστήλωση των Αγίων εικόνων και ανόρθωσε την διδασκαλία της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου. Η μεγαλοπρεπής πανήγυρη ετελέσθη την Α' Κυριακή των Νηστειών, στο ναό της Αγίας Σοφίας, που από τότε καθιερώθηκε ως Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Η Αγία Θεοδώρα απασχολήθηκε και άλλες εσωτερικές και εξωτερικέςυποθέσεις, όπως οι επιδρομές των Αράβων στη Σικελία και Μικρά Ασία, οι επαναστάσεις των Σλάβων της Πελοποννήσου και των Παυλιανιτών της Μικράς Ασίας, οι εκστρατείες κατά των Αράβων της Κρήτης, της Συρίας και της Αιγύπτου, και οι περιπλοκές με τον ηγεμόνα των Βουλγάρων Βόγορι, τον οποίο οδήγησε στην Ορθοδοξία. Με όλα αυτά τα καθήκοντα εμπιστεύτηκε την ανατροφή του υιού της στον αδελφό της Βάρδα, ο οποίος, με σκοπό το δικό του συμφέρον, ενθάρρυνε και ενίσχυε κάθε ροπή του νεαρού βασιλέως προς την ακολασία.

Τότε δολοφονείται ο λογοθέτης Νεοκτίστοςκαι αυτό κατέστησε τον αδελφό της Αγίας πανίσχυρο, ώστε να περιφρονεί και να απειλεί και την ίδια. Αργότερα, ο ίδιος ο υιός της Αγίας, Μιχαήλ, και ο αδελφός της Βάρδας, διέταξαν τον εγκλεισμό της, μαζί με τις θυγατέρες της Άννα, Θέκλα, Αναστασία, Μαρία και Πουλχερία, στη Μονή Γαστριών, στην περιοχή των Υψομαθείω. Εκεί η Αγία Θεοδώρα αφοσιώθηκε στην προσευχή και στην άσκηση. Κοιμήθηκε το έτος 867, το δε ιερό λείψανό της φυλάσσεται με ευλάβεια στο ναό της Παναγίας Σπηλαιωτίσσης στην Κέρκυρα.

Ιερά Λείψανα: 

Φυλάσσεται στην Παναγία την Σπηλιώτισσα στην Κέρκυρα. Το κεφάλι της έχει χαθεί.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Δωρεῶν τῶν ἐνθέων οὖσα ἐπώνυμος, τὴν Ἐκκλησίαν φαιδρύνεις βασιλικαὶς δωρεαίς, ὡς θεόγλυπτος εἰκὼν θείας φρονήσεως, τῶν γὰρ Εἰκόνων τῶν σεπτῶν, τὴν τιμὴν ὡς σχετικήν, ἐτράνωσας Θεοδώρα, τῶν Βασιλίδων ἄκρατης, τῶν Ὀρθοδόξων ἐγκαλλώπισμα.