Άγιος βίος

αγια θεοδοσια

Η Αγία Θεοδοσία καταγόταν από την Τύρο της Φοινίκης. Ήταν Χριστιανή και μερικές νεαρές ειδωλολάτρισσες την κατήγγειλαν στον Ουρβανό. Μέχρι τελευταία στιγμή υπερασπιζόταν την πίστη της. Την πέταξαν στη θάλασσα όπου και πνίγηκε. Η εκκλησία γιορτάζει την μνήμη της στις 29 Μαίου.
Ημέρα Εορτασμού: 
29 May
Γένος: 
Γυναίκα
Ιδιότητα: 
Αγία Θεοδοσία η Παρθένος

Η Αγία Θεοδοσία καταγόταν από την Τύρο της Φοινίκης. Μερικές νεαρές ειδωλολάτρισσες γυναίκες κατήγγειλαν την Αγία Θεοδοσία για την χριστιανική πίστη της στον άρχοντα Ουρβανό, που προσπάθησε να την πείσει να αρνηθεί το Χριστό. Η Αγία δεν άλλαξε γνώμη. Ο Ουρβανός θύμωσε και με θηριώδη τρόπο της έσπασε τα κόκκαλα και πριόνισε τις σάρκες της.Λίγο πριν από το τέλος την πλησίασε πάλι και προσπάθησε άλλη μιά φορά να της αλλάξει γνώμη. Η Θεοδοσία μισοπεθαμένη απάντησε: «Είμαι χριστιανή». Τότε ο τύραννος διέταξε και την έριξαν στη θάλασσα, όπου και παρέδωσε το πνεύμα της.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὡς δόσιν θεόσδοτον, τὴν παρθενίαν τὴν σήν, ἀγῶσιν ἀθλήσεως, Θεοδοσία σεμνή, τῷ Λόγῳ προσήγαγες· ὅθεν πρὸς ἀθανάτους, μεταστᾶσα νυμφῶνας, πρέσβευε Ἀθληφόρε, τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων, ῥυσθῆναι ἐκ πολυτρόπων, ἡμᾶς συμπτώσεων.

Κοντάκιο: 

Ἦχος ὁ αὐτὸς. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ὡς παρθένος ἄμωμος καὶ ἀθληφόρος, νοερῶς νενύμφευσαι, τῷ Βασιλεῖ τῶν οὐρανῶν, Θεοδοσία πανεύφημε· ὃν ἐκδυσώπει, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Μεγαλυνάριο: 

Δόσει λαμπρυνθεῖσα παρθενικῇ, δόσιν εὐσεβείας, διαυγάζεις ἀθλητικῶς, ὦ Θεοδοσία, Χριστοῦ Παρθενομάρτυς· διὸ κἀμοὶ μετάδος, ἐκ τῶν σῶν δόσεων.