Άγιος βίος

αγια θεκλα

Η Αγία Θέκλα ήταν ειδωλολάτρης και ζούσε στο Ικόνιο.Όταν άκουσε τον Απόστολο Παύλο να μιλάει για τον Χριστό σε ένα γειτονικό της σπίτι τόσο πολύ πίστεψε που εγκατέλειψε τον μνηστήρα της και την οικογένειά της και τον ακολούθησε. Κοιμήθηκε ειρηνικά στο όρος των Καλαμών σε ηλικία 90 ετών.
Ημέρα Εορτασμού: 
24 September
Γένος: 
Γυναίκα
Αγία Θέκλα η Ισαπόστολος

Η Αγία Θέκλα η ισαπόστολος καταγόταν από το Ικόνιο και ήταν κόρη ειδωλολατρικής οικογένειας. Τη μητέρα της την έλεγαν Θεόκλεια. Έγινε χριστιανή χάρη στα κηρύγματα του ίδιου του Αποστόλου Παύλου που τα έκανε στην γειτονική οικία του Ονησιφόρου. Είχε ήδη αρραβωνιαστεί κάποιον εθνικό ονόματι Θάμυρη. Όταν αυτός και η μητέρα της Θεόκλεια αντιλήφθηκαν ότι είχε γίνει Χριστιανή, προσπάθησαν να την κάνουν να πάρει πίσω την απόφασή της. Αφού δεν μπόρεσαν σκέφτηκαν να καταδώσουν τον Απόστολο Παύλο στον ηγεμόνα Καστίλιο, ο οποίος τελικά αφού τον φυλάκισε, τον απέλασε.

Τότε η Θέκλα εγκατέλειψε τον μνηστήρα της και ακολούθησε τον Απόστολο Παύλο στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Πολλές φορές υπέστη μαρτύρια αλλά η πίστη της την έσωσε. Από την Αντιόχεια μετέβη στα Μύρα της Λυκίας για να συναντήσει τον Απόστολο Παύλο και από εκεί στη Σελεύκεια, όπου βρήκε καταφύγιο στο όρος Καλαμών και εκεί κοιμήθηκε ειρηνικά σε ηλικία ενενήντα ετών.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Τοῦ Παύλου συνέκδημος, ὡς καθαρα τὴν ψυχήν, καὶ πρώταθλος πέφηνας, ἐν γυναιξὶν εὐκλεῶς, Χριστὸν ἀγαπήσασα, σὺ γὰρ τῆς εὐσέβειας, πτερωθεῖσα τῷ πόθῳ, ἤθλησας ὑπὲρ φύσιν, Ἰσαπόστελε Θέκλα διὸ σὲ ὁ Πανοικτίρμων νύμφην ἠγάγετο.

Κοντάκιο: 

Ἦχος πλ. δ’. Ὡς ἀπαρχὰς
Τῆς παρθενίας τῷ κάλλει ἐξέλαμψας, μαρτυρίου στεφάνῳ κεκόσμησαι, ἀποστολὴν πιστεύῃ Παρθένε ὡς ἔνδοξος, καὶ τοῦ πυρὸς μὲν τὴν φλόγα, εἰς δρόσον μετέβαλες, τοῦ ταύρου δὲ τὸν θυμόν, προσευχῇ σου ἡμέρωσας ὦ Πρωτόαθλε.