Άγιος βίος

αγια ευγενια

Η Αγία Ευγενία ήταν κόρη Ρωμαίου επάρχου του Φιλίππου που διορίστηκε στην Αλεξάνδρια και πήγαν εκεί μαζί με όλη την οικογένειά του. Οι γονείς της ήθελαν να παντρευτεί ένα Ρωμαίο αξιωματούχο αλλά η Ευγενία ήθελε να αφοσιωθεί στη γνώση. Ήξερε ήδη πολλά από ελληνική φιλοσοφία. Ένα κείμενο του Αποστόλου Παύλου που βρέθηκε στα χέρια της, μαζί με τον επικείμενο αρραβώνα της την έκαναν να ντυθεί άντρας και να φύγει κρυφά από το σπίτι της. Αποκεφαλίστηκε για την Χριστιανική πίστη της από τους Ρωμαίους.
Ημέρα Εορτασμού: 
24 December
Γεννήθηκε: 
;
Πέθανε: 
262 μ.χ
Γένος: 
Γυναίκα
Ιδιότητα: 
Αγία Ευγενία η Οσιοπαρθενομάρτυς

Η Αγία Ευγενία η Οσιοπαρθενομάρτυς έζησε τον 2ο ή 3ο αιώνα μ.Χ. Ήταν Ρωμαία πολίτης και οι γονείς της ονομάζονταν Φίλιππος και ΚλαυδίαΤα δυό αδέλφια της ονομάζονταν Αβίτας και το Σέργιος.

Όταν ο πατέρας της διορίστηκε έπαρχος στην Αλεξάνδρεια μετακόμισε όλη η οικογένεια εκεί. Η Ευγενία σπούδασε με τον καλύτερο τρόπο της εποχής και έμαθε άριστα την ελληνική και ρωμαϊκή φιλολογία. Διψασμένη για όσο το δυνατόν περισσότερη γνώση διάβασε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Εντυπωσιάσθηκε πολύ.

Μέσα σε όλα αυτά τα προσωπικά της γεγονότα, οι γονείς της ήθελαν να της δώσουν και σύζυγο, κάποιο Ρωμαίο αξιωματούχο, τον Ακυλίνα. Τότε η Ευγενία, δεν ήθελε και κάποια νύχτα ντύθηκε ανδρικά και έφυγε σε άλλη πόλη. Στην πορεία της έμαθε για την χριστιανική θρησκεία πίστεψε και πήρε και το μοναχικό σχήμα.

Πέρασαν χρόνια πριν επιστρέψει στο σπίτι της. Οι γονείς της , όταν την γνώρισαν την δέχτηκαν με δάκρυα χαράς. Η Ευγενία τους μίλησε για τον Χριστιανισμό και σε λίγο καιρό όλη στην οικογένεια ήταν Χριστανοί.
Οι ειδωλολάτρες όμως τους μισούσαν και τραυματισαν θανάσιμα τον πατέρα της και η Ευγενία επέστρεψε στη Ρώμη για να θυσιάσει στα είδωλα , σαν καλή Ρωμαία πολίτης,την καταδίκασαν δια αποκεφαλισμού επειδή δεν θυσίασε.

Ιερά Λείψανα: 

Τμήμα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας βρίσκεται στη Μονή Μπούρα Μεγαλοπόλεως.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείου Πνεύματος τῇ ὑμνωδίᾳ, φῶς προσέλαβες θεογνωσίας, Εὐγενία Χριστοῦ καλλιπάρθενε· καὶ ἐν ὁσίων χορείᾳ ἐκλάμψασα, ἀθλητικῶς τὸν ἐχθρὸν ἐθριάμβευσας. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε δωρίσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιο: 

Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Τὴν τοῦ κόσμου πρόσκαιρον, φυγοῦσα δόξαν, τὸν Χριστὸν ἐπόθησας, τὸ εὐγενές σου τῆς ψυχῆς, ἀδιαλώβητον σῴζουσα, Μάρτυς θεόφρον, Εὐγενία πανεύφημε.