Άγιος βίος

αγια ειρηνη

Η Άγία Ειρήνη, που το πρώτο της όνομα ήταν Πηνελόπη, έγινε Χριστιανή μετά από ένα όνειρο που είδε. Τα θαύματά της πολλά και η εκκλησία μας την είπε ισοπόστολο και μεγαλομάρτυρα.
Ημέρα Εορτασμού: 
05 May
Προστάτης: 
Ελληνικής Αστυνομίας
Γεννήθηκε: 
4 αιώνα μ.χ
Γένος: 
Γυναίκα
Ιδιότητα: 
Αγία Ειρήνη η Μεγαλομάρτυς

Η Αγία Ειρήνη έζησε περίπου τον 4ο αιώνα μ.Χ. Ήταν το μοναχοπαίδι του Λικινίου και της Λικινίας. Καταγόταν από την πόλη Μαγεδών και αρχικά ονομαζόταν Πηνελόπη. Σε ηλικία έξι ετών, ο πατέρας της την έκλεισε σε ένα πύργο και ανέθεσε την διαπαιδαγώγησή της σε κάποιον, ονόματι Απελλιανό, ο οποίος και έγραψε την ιστορία του μαρτυρίου της.

Μια νύχτα είδε ένα όνειρο.Ότι μπήκε στον πύργο ένα περιστέρι κρατώντας με το ράμφος του κλαδί ελιάς και το άφησε επάνω στο τραπέζι. Μετά μπήκε και ένας αετόςπου κρατούσε στεφάνι από άνθη, που το άφησε και αυτός επάνω στο τραπέζι. Έπειτα μπήκε από άλλο παράθυρο ένας κόρακας, που έβαλε επάνω στο τραπέζι ένα φίδι. Το πρωί που ξύπνησε τα διηγήθηκε στον γέροντα Απελλιανό και εκείνος της είπε ότι θα έχει δόξα αλλά και μαρτυρικό τέλος. Ένας ιερέας, ο Τιμόθεος, βάπτισε κρυφά τη βασιλοπούλα και τη ονόμασε Ειρήνη.

Το γεγονός δεν άργησε να πληροφορηθεί ο πατέρας της Λικίνιος. Αυτός διέταξε να τη δέσουν στα πόδια ενός άγριου αλόγου, να τη σκοτώσει με κλοτσιές. Αλλά το άλογο στράφηκε εναντίον του και τον σκότωσε. Επικράτησε πανδιμόνιο μεταξύ των ανθρώπων που είδαν το περιστατικό. Αλλά η Ειρήνη με θαυμαστή πίστη προσευχήθηκε και ο πατέρας της σηκώθηκε ζωντανός. Τότε, οικογενειακώς όλοι βαπτίστηκαν χριστιανοί.
Στη συνέχεια έπαθε πολλά από τους Πέρσες και τους βασιλείς αυτών Σεδεκία και Σαπώριο Α'.

Η Αγία Ειρήνη πήγε μετά στην Καλλίπολη του Ελλησπόντου, όπου βασίλευε ο Νουμεριανός. Οι ειδωλολάτρες μόλις έμαθαν ότι ήταν χριστιανή, την έκλεισαν διαδοχικά σε τρία πυρακτωμένα χάλκινα βόδια. Το τρίτο βόδι, ανθρώπινο κατασκεύασμα, σχίσθηκε και βγήκε από μέσα του η Αγία εντελώς αβλαβής από την φωτιά. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προσέλθουν στην πίστη του Χριστού χιλιάδες ψυχές. Η Αγία κατέφυγε τέλος μαζί με το δάσκαλό της Απελλιανό στην Έφεσο της Μικράς Ασίας, όπουκαι έμεινε διατελώντας πολλά θαύματα και τιμώμενη ως αληθινή ισαπόστολος. Κοιμήθηκε το 315 μ.Χ.

Στο Συναξάρι της αναφέρεται ότι στην Έφεσο η Αγία βρήκε μία λάρνακα, στην οποία δεν είχε ως τότε ενταφιασθεί κανένας, μπήκε μέσα σε αυτήν και κοιμήθηκε με ειρήνη.

Ιερά Λείψανα: 

Τμήματα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας βρίσκεται στη Μονή Κύκκου Κύπρου και στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων Βενετίας.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Εἰρήνης τὸν ἄρχοντα, ἰχνηλατοῦσα σεμνή, εἰρήνης ἐπώνυμος, δι' ἐπιπνοίας Θεοῦ, ἐδείχθης πανεύφημε, σὺ γὰρ τοῦ πολέμου, τᾶς ἐνέδρας φυγοῦσα, ἤθλησας ὑπὲρ φύσιν, ὡς παρθένος φρονίμη, διὸ Μεγαλομάρτυς Εἰρήνη, εἰρήνην ἠμὶν αἴτησαι.

Κοντάκιο: 

Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς.
Τὴν καλλιπάρθενον ὑμνήσωμεν πάντες, νύμφην Χριστοῦ, ἐκ τῶν νεκρῶν ἀναστάσαν, ἧν ὁ Θεός ἐδόξασε σημείοις φρικτοῖς, Εἴλκυσε γὰρ πλῆθος ἄπειρον, ἀσεβῶν ἐν τῇ πίστει, καὶ θεόθεν ἔλαβε, τὴν Χριστώνυμον κλήσιν, ὁ τοῦ Θεοῦ γὰρ Ἄγγελος ἐλθών, ἐκ Πηνελόπης Εἰρήνην ἐκάλεσε.

Κάθισμα: 

Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς.
Τὴν καλλιπάρθενον ὑμνήσωμεν πάντες, νύμφην Χριστοῦ, ἐκ τῶν νεκρῶν ἀναστάσαν, ἧν ὁ Θεός ἐδόξασε σημείοις φρικτοῖς, Εἴλκυσε γὰρ πλῆθος ἄπειρον, ἀσεβῶν ἐν τῇ πίστει, καὶ θεόθεν ἔλαβε, τὴν Χριστώνυμον κλήσιν, ὁ τοῦ Θεοῦ γὰρ Ἄγγελος ἐλθών, ἐκ Πηνελόπης Εἰρήνην ἐκάλεσε.

Ὁ Οἶκος: 

Τοῦ νυμφίου Χριστοῦ ἔρωτι, Παναοίδιμε, ἀπὸ βρέφους σεμνὴ πυρποληθεῖσα ἔδραμες, δορκὰς ὡς διψῶσα πηγαῖς ἀειρύτοις, καὶ τῇ ἀθλήσει σαυτὴν συντηρήσασα, ἐν τῷ ἀφθάρτῳ, ὄντως τοῦ Κτίστου σου θαλάμῳ ἔνδοξε, ὡς νύμφη εὐκλεής, ἐστολισμένη, πεποικιλμένη, εἰσῆλθες ὡς ἐκλεκτή, στεφανηφόρος ὁραθεῖσα, ἐξ ἀφθάρτου νυμφίου δεξαμένη, ὡς χρυσίον, βραβεῖον νίκης τῆς σῆς ἀθλήσεως.

Μεγαλυνάριο: 

Τῇ εἰρηνωνύμῳ κλήσει σεμνή, κατακολουθοῦσα, εὐηγγέλισαι μυστικῶς, ἄθλοις σου θαυμάτων, ψυχαῖς πολεμουμέναις, σωτήριον εἰρήνην, Εἰρήνη ἔνδοξε.