Άγιος βίος

Προφήτης

Άγιος Ιωάννη Πρόδρομος και Βαπτιστής

Ο Ιωάννης ήταν γιος του ιερέα Ζαχαρία και της Ελισάβετ και γεννήθηκε έξι μήνες πριν από το Χριστό. Μέχρι τα τριάντα του χρόνια, ζει ασκητική ζωή στην έρημο της Ιουδαίας. Το μοναδικό του ρούχο του ήταν από τρίχες καμήλας, στη μέση του είχε δερμάτινη ζώνη και την τροφή του αποτελούσαν ακρίδες και άγριο μέλι. Κατακεραύνωνε και χτυπούσε σκληρά τη φαρισαϊκή αλαζονική έπαρση και την ψυχική σκληρότητα και ακαθαρσία. Φώναζε. «Μετανοείτε· ήγγικε γαρ ή βασιλεία των ουρανών», προετοιμάζοντας, έτσι, το δρόμο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για το σωτήριο έργο Του.