Άγιος βίος

αγιος συμεων

Ο άγιος Συμεών ονομάζεται Θεοδόχος, επειδή συνάντησε στον Ναό τον Χριστό και Τον πήρε στην αγκαλιά του. Το όνομα Συμεών είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει φιλάνθρωπος.Ζούσε στην Ιερουσαλήμ. Το όνομα Άννα προέρχεται από το εβραϊκό Χάννα και σημαίνει ευμένεια, χάρις.
Ημέρα Εορτασμού: 
03 February
Γένος: 
Άνδρας
Γυναίκα
Δίκαιος Συμεών Ο Θεοδόχος και η Άννα η προφήτιδα

Ο Θεοδόχος Συμεών περίμενε τον Μεσσία χωρίς ούτε μια στιγμή να αμφιβάλλει μέχρι τα βαθειά του γεράματα. Το Άγιο Πνεύματου είχε πει οτι δεν θα πεθάνει πριν δει το Μεσσία. Ακριβώς σαράντα μέρες μετά τη γέννηση του Ιησού, το Πνεύμα τον στέλνει στον Ναό. ότι έπρεπε να πάει στο Ιερό. Πράγματι φάνηκαν να έρχονται ο Ιωσήφ με την Παρθένο, που κρατούσε τον Ιησού. Ο Συμεών, ξέρει ότι το βρέφος αυτό είναι ο Μεσσίας, τρέχει και παίρνει τον Ιησού στην αγκαλιά του. Τον κρατάει ευλαβικά και λέει απευθυνόμενος στον Θεό. "Νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη· ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ητοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις άποκάλυψιν εθνών και δόξαν λάου σου Ισραήλ".
Ο Θεοδόχος Συμεών ήταν αυτό που είπε ότι ο Ιησού Χριστού ότι είναι ο Μεσσίας, ο Θεάνθρωπος.
Η Εκκλησία τιμάει τη μνήμη του στις 3 Φεβρουαρίου μαζί με την Άννα την Προφήτιδα.

Η Προφήτιδα Άννα ήταν θυγατέρα του Φανουήλ και καταγόταν από τη φυλή του Ασήρ, ογδόου γιου του Ιακώβ.
Παντρεύτηκε πολύ νέα, και μετά επτά χρόνια έμεινε χήρα. Έκτοτε έζησε μόνη της, χωρίς να ξαναπαντρευτεί. Έζησε με νηστεία και προσευχή και βοηθώντας τους γύρω της. Για αυτή τη ζωή της χαρίστηκε το προφητικό χάρισμα. Αξιώθηκε μάλιστα, αν και 84 ετών να υποδεχθεί στο Ναό μαζί με τον δίκαιο Συμεών, το θείο Βρέφος.
Η Εκκλησία τιμάει τη μνήμη της στις 3 Φεβρουαρίου μαζί με τον δίκαιο Συμεών. Η μνήμη της Προφήτιδας Άννας επαναλαμβάνεται στις 28 Αυγούστου.