Άγιος βίος

αγια πουλχερια αγιος μαρκιανος

Ο Μακριανός από την Θράκη και η Πουλχερία κόρη του βασιλέως Αρκαδίου και της Ευδοξίας αδελφής του Θεοδοσίου του μικρού παντρέυτηκαν και έγιναν αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Σε μια δύσκολη πολιτικά εποχή για το Βυζάντιο με πολλές αιρέσεις και κλυδωνισμούς η Πουλχερία και ο ΜΑκριανός αποδείχθηκαν άξιοι και συνετοί βασιλείς. ΜΕτά την Σύνοδο της Χαλκηδόνας που καταδίκασε τις αιρέσεις του Ευτυχούς και του Διόσκουρου οι βασιλείς βασίλεψαν εν ειρήνη. Η Αγία Πουλχερία πέθανε εν ειρήνη το 453 μ.χ και ο Άγιος μακριανός το 457 μ.χ
Ημέρα Εορτασμού: 
17 February
Γεννήθηκε: 
; Μαρκιανός 399 μ .χ Πουλχερία
Πέθανε: 
457μ. χ Μαρκιανός 453 μ. χ Πουλχερία
Γένος: 
Άνδρας
Γυναίκα
Άγιοι Μαρκιανός και Πουλχερία οι βασιλείς

Η Αγία Πουλχερία γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 399 μ.Χ. και ήταν κόρη των βασιλέων Αρκαδίου και Ευδοκίας και αδελφή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Β' του Μικρού (408 - 450 μ.Χ.). Το έτος 414 μ.Χ. η Πουλχερία έγινε Αυγούστα και ανέλαβε την εξουσία του κράτους.
Κατά το έτος 429 μ.Χ., ο Πατριάρχης Νεστόριος παρουσίασε τη γνωστή αίρεσή του, επικεφαλής των αντιπάλων του τάχθηκε ο Άγιος Κύριλλος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας. Ο μεν Θεοδόσιος, υποστήριζε τον αιρεσιάρχη Νεστόριο, ωθούμενος από τον Χρυσάφιο, η δε Πουλχερία ήταν με το μέρος του Αγίου Κυρίλλου και κατόρθωσε να πείσει τον αδελφό της να συγκαλέσει την Γ' Οικουμενική Σύνοδο, που συνήλθε στη Χαλκηδόνα, το έτος 431 μ.Χ. και καταδίκασε τους αιρετικούς.

Η Αγία Πουλχερία νπαντρέυτηκε τον Μαρκιανό, ο οποίος καταγόταν από τη Θράκη και στις 25 Αυγούστου του 450 μ.Χ. διαδέχθηκε στον θρόνο τον αδελφό της Θεοδόσιο Β'. Ωστόσο η πολιτική κατάσταση ήταν ταραγμένη. Είχε ήδη γίνει στο προηγούμενο έτος η ληστρική Σύνοδος της Εφέσου, που εξόρισε τον Πατριάρχη Άγιο Φλαβιανό και η Ορθόδοξη Εκκλησία μαστιζόταν από την αίρεση του Ευτυχούς. Οι δύο ευσεβείς βασιλείς συγκάλεσαν τότε στη Χαλκηδόνα, το έτος 451 μ.Χ., την Δ' Οικουμενική Σύνοδο, η οποία καταδίκασε τις αιρετικές δοξασίες του Ευτυχούς και του Διόσκουρου.

Η Αγία Πουλχερία κοιμήθηκε με ειρήνη στις 10 Σεπτεμβρίου 453 μ.Χ. και ο Άγιος Μαρκιανός το έτος 457 μ.Χ.